Information for Circle's 2018

Information for Circle's 2018

เฟอร์สแควร์รับเซอร์เคิลแบบจำหน่ายเองได้อีก 33SP รวมเซอร์เคิลรอชำระเงินด้วย

For circles or prospecting circles. For artists interested in getting a circle space, you can do so at Signup for Circle then go to circle management system at Circle Login with further detail at FAQ and Rules. The registration fee will be 300 Thai Baht per SP (both consignment and sell by yourself). Every 1 SP will receive 1 free event ticket(s).

To register, circles must prepare a cutout file (general audience rating content) which can be changed later. Circles will have 7 days to pay the registration fee or the registration will be cancelled.

You can pay Circle's cost by use PayPal, Major Credit Card (Visa,Master,Union Pay,AMAX) it'll instant verify

Circle's schedule

 • 1 March 2018 : Online circle registration starts
 • 31 May 2018 : Online circle registration closes (registration will close earlier if maximum number of circles is reached)
 • 31 July 2018 : Last day for original file submission (for circles using FurSquare's printing service)
 • 1 September 2018 : End of cut-out upload and goods information edit via online system.
 • 3 September 2018 : Last day for advanced goods submission.*
 • 8 September 2018 : Fursquare 2018
  • 10:00 - Circle setup time**
  • 11:00 - Event begins
  • 15:00 - End of consignment goods sales
  • 15:30 - Return goods to circles* and/or Payment for circles wishing to get payment immediately*
  • 16:00 - Event ends
   (Circles will have 30 minutes to pack up. Please refrain from selling during this period.)
  • 16:30 - Venue closure time
* Consignment Type, ** Retail Type
Consignment circles will be provided normal tickets (have to queue up with normal event attendees) as FurSquare will handle all shop set up and sales activities. The circle, however, must submit the goods before 10:30.

Fursquare 2018 have 2 types of circle

 • Retail Type : For circles who wish to sell goods by themselves, 1SP circles will be provided a table (75 cm. X 60 cm.), 1 event badge(s) and 1-2 chair(s). 2SP circles will be provided a table (150 cm. X 60 cm.),2 event badge(s) and 2-4 chair(s). Circles must be present at the event venue before 10:15 to set up the shop. Circles arriving late will have to queue up with the event attendees.
 • Consignment Type : Consignment circles can add 5 goods per 1 SP (more SP can be purchased to add more goods) without having to sell the goods yourself. Circles must deliver the goods before 10:30 on the event date or ship the goods in advance via mail (address will be provided). Circles can also check their sales report in real-time. However, circles are not allowed to withdraw their goods from the inventory before the specified time. Circles can choose to put their remaining goods on Anthro.Work to sell further on the online store or get their good back. FurSquare will process the payment for all goods on the next working day (circles bear the transaction fee). (We support Westren Union,PayPal for payout)


สินค้าที่จำหน่ายได้ในเฟอร์สแควร์

ในความเป็นจริงแล้วเฟอร์สแควร์อนุญาตให้ขายสินค้าได้เกือบทั้งหมดโดยมีเงื่อนไขว่า

 • ต้องเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับแอนโทรโพโมฟิค (มีการใส่ความเป็นมนุษย์) ควรมีอย่างน้อย 50% ของเนื้อหาและ/หรือเป็นตัวละครหลักของสินค้า
 • เป็นผลงานที่ทำขึ้นมาเอง ไม่ใช่สินค้าประเภทซื้อมาขายไป หรือ สินค้ามือสอง (กรณีเป็นสินค้าซื้อมาขายไปแต่ได้รับการยินยอม ในเซอร์เคิลต้องระบุว่ามีสมาชิก (ผู้สร้างผลงาน) คนดังกล่าวอยู่ในฐานะสมาชิกของเซอร์เคิลนั้น)
 • กรณีเป็นสินค้าพาโรดี้ 'ห้าม' นำเครื่องหมายการค้ามาใช้โดยเด็ดขาด
 • เนื่องจากภาวะการเมืองในปัจจุบันเฟอร์สแควร์ไม่อนุญาตให้ขายสินค้าที่มีนัยยะทางการเมือง ศาสนา การรณรงค์ สินค้าที่อาจสร้างความแตกแยกในสังคม โดยให้ทีมงานเป็นผู้พิจารณา
 •  

สินค้าประเภทออริจิน่อล และ สินค้าประเภทพาโรดี้ (ยึดโครงเรื่องหรือใช้ตัวละครจากที่อื่น) สามารถจำหน่ายได้ไม่มีปัญหา

ขณะนี้เฟอร์สแควร์มีประเภทสินค้าในระบบดังนี้: Doujin/Comic, Novel, Badge, Shirt, Food, อื่นๆ...
เซอร์เคิลที่ไม่พบประเภทสินค้าของตนเองสามารถแจ้งได้ที่ Twitter หรือ Facebook ของเฟอร์สแคร์


For circles selling 18+ rating goods, please carefully check the customer's wrist band whether is has the specified colour and is still intact or not before selling the goods. Please also cover inappropriate for public book covers with a sticker.


First time as a circle in Thailand?

We recommend using printing service instead of bringing or shiping your product yourself. This is to mitigate the risk of problems during Customs Declaration which you might end up having to pay Customs Import Duty which would be a nightmare to deal with.

If you insist in bringing or shipping the goods yourself, please note that FurSquare will not be responsible for any issue you might face from doing so.

Printing Service

We recommend 2 printing houses for Doujinshi/Comic Printing in Thailand

Sometimes they will require your Tax ID for printing. In that case, you can tell them that you're an overseas customer.
For shipment to FurSquare, if you use above printing houses, tell them your Circle ID and our Event Name "FurSquare" to them. FurSquare already have business relationship with them so they will understand where you want the goods to be shipped to. If you decided to use other Printing House, send FurSquare's website (FurSquare.info) to them so they know where to ship your goods.

FurSquare Printing Service

If you want to let us handle the printing of your doujinshi/comic, feel free to let us know directly at Twitter or Facebook
Note: FURSQUARE PRINTING SERVICE IS NOT A PUBLIC SERVICE, THIS IS EXCLUSIVELY FOR CIRCLES IN FURSQUARE. PLEASE FINISH YOU CIRCLE REGISTRATION FIRST.

Comments