FAQ

FAQ of Fursquare

Question from attendee

FurSquare is a Furry, Kemono and Anthropomorphic market event focused on privacy and friendly atmosphere. There will be no stage activity.
แอนโทรเป็นคำย่อของคำว่า Anthropomorphic (มานุษยรูปนิยม หรือ บุคคลวัต หรือ บุคลาธิษฐาน) หรือการใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในสิ่งต่างๆไม่จำกันว่าต้องเป็นสัตว์หรือสิ่งของ สำหรับ เคโมะโนะ หรือ เฟอร์รี่เป็น Animal Anthropomorphic หรือการใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในสัตว์ โดยงานเฟอร์สแควร์เปิดกว้างให้กับผู้ผลิตผลงานแบบแอนโทรทุกท่านโดยไม่ได้จำกัดเพียง Animal Anthropomorphic (เคโมะฯ,เฟอร์รี่) เท่านั้น
ค่าเข้าร่วมงานจะประกาศอยู่ในเกี่ยวกับงานเฟอร์สแควร์ซึ่งในแต่ล่ะรอบเข้าร่วมงานอาจไม่เท่ากัน ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ หรือ ปัจจัยอื่นๆ
ผู้เข้าร่วมสามารถศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่จัดงานได้จาก เกี่ยวกับงานเฟอร์สแควร์ หรือ การเดินทางไปงานเฟอร์สแควร์
เราต้องขอโทษด้วย เนื่องจากเฟอร์สแควร์ไม่มีทางทราบได้เลยว่าสายรัดข้อมือนั้นเป็นของคุณหรือเปล่า เราจำเป็นต้องให้คุณซื้อบัตรเข้างานและเริ่มกระบวนการยืนยันอายุใหม่อีกครั้ง สายรัดข้อมือของเราเป็นสายรัดข้อมือกระดาษผ้า TYVEK ซึ่งกันน้ำได้ถึง 12 ชั่วโมง ตามปกติแล้วสายรัดข้อมือจะไม่ขาดได้ง่ายๆนอกจากการตัดหรือการฉีกอย่างรุนแรง
ไม่ได้ คุณไม่สามารถถ่ายภาพในบริเวณจำหน่ายสินค้าของเฟอร์สแควร์ได้ แต่หากเป็นบริเวณอื่นเช่นบริเวณหน้างานหรือทางเข้าคุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกภาพได้ แต่หากมีบุคคลในภาพ (จะเป็นหรือไม่เป็นประธานของภาพก็ตาม) โปรดสอบถามก่อนเพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล การถ่ายภาพในอิริยาบถที่ไม่พร้อมหรือไม่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องตลกและไม่อาจยอมรับได้ในงานเฟอร์สแควร์ เราต่อต้านการถ่ายภาพผู้อื่นในอิริยาบถที่ไม่พร้อมและนำมาโพสหรือนำไปลงในอินเทอร์เนตเพื่อนำมาเป็นเรื่องตลกเราอยากให้คุณลองศึกษาเรื่องนี้ใน Cyberbullying หากผู้เข้าร่วมงานรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกถูกคุกคามเราอาจจำเป็นต้องเชิญคุณออกจากบริเวณงาน
ไม่ได้ สายรัดข้อมือแบบยืนยันอายุจำกัดเอาไว้ให้สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันจัดงานเท่านั้น หากต้องการสินค้าขอให้อดใจรออีกนิดนึงก็ได้แล้วนะ

Question from circle

เฟอร์สแควร์ใช้หลักการ FCFS (First Come First Serve) หรือมาก่อนได้ก่อน ทันทีที่คุณได้กดลงทะเบียนเซอร์เคิลและอัพโหลดรูปคัทเอาท์แล้วระบบจะแจ้งยอดเงิน และเมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นระบบจะยืนยันให้ทันที ขอสงวนสิทธิ์​ยกเลิกการจองของท่านกรณีที่คุณสมบัติ​ไม่เหมาะสม
เรายังไม่มีแผนที่จะรับเซอร์เคิลที่เป็นนิติบุคคลในตอนนี้
สามารถทำได้ในระบบจนก่อนเริ่มงาน 14 วัน
ทำได้ โดยระบุว่าเพื่อนเป็นสมาชิกของเซอร์เคิลได้เช่นเดียวกับการจำหน่ายปกติ อย่างไรก็ดีเฟอร์สแควร์มีระบบฝากขายซึ่งผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมาขายสินค้าด้วยตัวเอง เพื่อลดความขัดแย้งในเรื่องของเงินเฟอร์สแควร์แนะนำให้เพื่อนของคุณสมัครเป็นแบบฝากขายจะดีกว่า
ไม่ได้ เฟอร์สแควร์เป็นงานจำหน่ายสินค้าทำมือหรือทำด้วยตัวเองเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าที่ซื้อมาและมือสอง หากต้องการจำหน่ายต้องได้รับการยินยอมจากผู้ผลิตผลงานโดยตรงก่อนและให้ใส่ชื่อผู้ผลิตชิ้นงานนั้นเป็นสมาชิกของเซอร์เคิล ยกเว้นสินค้าที่ผลิตโดยนิติบุคคลเฟอร์สแควร์ไม่อนุญาตไม่ว่ากรณีใดๆ
เราเตรียมเก้าอี้ไว้ให้คุณ 1 SP จะได้ 1 ตัว ถ้าต้องการเก้าอี้เพิ่มสามารถขอเพิ่มได้สูงสุด SP ล่ะ 1 ตัว (เป็น SP ล่ะ 2 ตัว)
โดยสำหรับ 2 SP ก็เช่นเดียวกันจะได้เก้าอี้จำนวน 2 ตัว มีเก้าอี้ได้สูงสุดเป็น 4 ตัว
โปรดแจ้งในช่อง คำขอเพิ่มเติม เราไม่อาจสัญญาได้ว่าคุณจะได้รับหรือไม่ แต่เราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ได้มา
เซอร์เคิลจะได้รับบัตรเข้างานจำนวน 1 ใบ ต่อ 1 SP (2 SP จะได้ 2 ใบ) สามารถซื้อเพิ่มได้สูงสุด SP ล่ะ 1 ใบ (รวมเป็น 2 ใบสำหรับ 1 SP และ 4 ใบสำหรับ 2 SP)
หลังจากจำหน่ายสินค้าเสร็จสิ้นเฟอร์สแควร์จะจ่ายเงินค่าสินค้าให้กับศิลปินภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าต้องการ ณ วันงานโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและเซ๊นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
กรณีของจากฝากขายเป็นโต๊ะ หากยังอยู่ในช่วงลงทะเบียนเซอร์เคิลสามารถกดเปลี่ยนได้ทันที; สำหรับกรณีโต๊ะเป็นฝากขายสามารถทำได้จนถึง 7 สุดท้ายก่อนถึงวันงาน (โปรดสังเกตุว่า->คุณสามารถเพิ่มลดสินค้าได้ก่อนวันงาน 14 วัน ดังนั้นคุณต้องเตรียมสินค้าให้เรียบร้อยก่อนวันเวลาดังกล่าว)
ทางเฟอร์สแควร์​ไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ ยังไงก็ตามเราอยากให้คุณมาเข้าร่วมในงานเฟอร์สแควร์นะ! แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆ คุณสามารถเลือกเปลี่ยนประเภทการสมัครโดยเลือก 'เปลี่ยนจากโต๊ะเป็นแบบฝากขาย' ได้ทันที เท่านี้คุณก็ส่งสินค้าคุณมาร่วมกับงานเฟอร์สแควร์ได้แล้วนะ เฟอร์สแควร์จะคืนเงินค่าเซอร์เคิลให้กับเซอร์เคิลเฉพาะกรณีความผิดพลาดของงานเฟอร์สแควร์ เช่นไม่สามารถจัดหาสถานที่ได้,สถานที่ถูกยกเลิกเฟอร์สแควร์จะคืนเงินค่าเซอร์เคิลให้เต็มจำนวน
ปั่นเร็วเข้า! แต่ถ้าไม่ทันจริงๆ เราแนะนำให้คุณเปลี่ยนเซอร์เคิลจากแบบโต๊ะเป็นแบบฝากขายแทน เซอร์เคิลแบบโต๊ะจะถูกบันทึกข้อมูลสำหรับการไม่มาจำหน่ายหรือไม่มีสินค้ามาจำหน่ายแต่เราจะไม่บันทึกสำหรับสินค้าฝากขาย นอกจากนี้เราจะได้นำพื้นที่ที่เหลือไปให้เซอร์เคิลอื่นๆได้ด้วย

Question from press

ขอโทษด้วยในตอนนี้เฟอร์สแควร์ไม่มีนโยบายให้บันทึกภาพในบริเวณงาน (บริเวณจำหน่ายสินค้า) เพื่อความเป็นส่วนตัวและสบายใจของผู้เข้าร่วมงาน
ทำได้ แต่หากมีบุคคลในภาพ (จะเป็นหรือไม่เป็นประธานของภาพก็ตาม) โปรดสอบถามก่อนเพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล การถ่ายภาพในอิริยาบถที่ไม่พร้อมหรือไม่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องตลกและไม่อาจยอมรับได้ในงานเฟอร์สแควร์ เราต่อต้านการถ่ายภาพผู้อื่นในอิริยาบถที่ไม่พร้อมและนำมาโพสหรือนำไปลงในอินเทอร์เนตเพื่อนำมาเป็นเรื่องตลกเราอยากให้คุณลองศึกษาเรื่องนี้ใน Cyberbullying หากผู้เข้าร่วมงานรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกถูกคุกคามเราอาจจำเป็นต้องเชิญคุณออกจากบริเวณงาน