Rules and Etiquette

Rules and Etiquette in FurSquare event

For general and attendee

 • กรุณาชำระค่าเข้างาน หากประสงค์ซื้อสินค้าที่มีความรุนแรงโปรดแสดงบัตรประชาชนหรือ AnthroCard เพื่อตรวจสอบอายุที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน โดยเฟอร์สแควส์จะเป็นผู้ตรวจสอบอายุให้เพื่อความสะดวกของ Circle ในการจำหน่ายสินค้า โดยผู้ที่ชำระค่าเข้างานจะได้รับสายรัดข้อมือเป็นบัตรผ่านเข้างาน อย่าดึงออกหรือทำขาดเพราะหากดึงออกหรือทำขาดผู้เข้าร่วมงานต้องซื้อบัตรเข้าร่วมงานใหม่อีกครั้ง
 • สายรัดข้อมือแบ่งสีตามอายุของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้า แถบสีและความหมายจะถูกประกาศเอาไว้ ณ บริเวณที่จัดงาน หากได้รับแถบสายรัดข้อมือที่ไม่ถูกต้องกรุณาแย้งต่อผู้ตรวจบัตรทันที
 • หากผู้เข้าร่วมงานปฎิเสธที่จะตรวจสอบอายุตั้งแต่เข้าบริเวณงานและในเวลาต่อมาต้องการให้ตรวจสอบในภายหลัง โปรดชำระค่าสายรัดข้อมือเป็นเงิน 20 บาท หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้เซอร์เคิลที่ต้องการดู
 • ผู้เข้าร่วมงานควรศึกษารายละเอียดของงานที่อยู่ในเว็ปไซต์ เฟอร์สแควส์ เพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน
 • เวลาเข้าออกงานกรุณาแสดงสายรัดข้อมือแก่สตาฟที่ประตูทางเข้างาน
ในวันจัดงานเฟอร์สแควส์อาจมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมารอก่อนเวลาเริ่มของงานซึ่งสตาฟได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่มาก่อนเวลาได้เข้าแถวรอ เพื่อความเรียบร้อยและความสะดวกขอให้ผู้เข้าร่วมปฎิบัติตามกติกาดังต่อไปนี้
 • ขอความกรุณา งดจองที่ให้ผู้อื่นล่วงหน้า
 • โปรดเข้าแถวและปฎิบัติตามคำแนะนำของสตาฟเพื่อความสะดวกและเรียบร้อย
 • อย่าเข้ามาในบริเวณงานก่อนเวลา 10.00น. โปรดอย่าค้างคืนหรือเข้ามารอก่อนเวลาที่กำหนด (ข้อจำกัดและกติกาของสถานที่)
 • ทางสตาฟจะเริ่มจัดแถวตั้งแต่เวลา 10.30น. เป็นต้นไป
 • หากมีความจำเป็นต้องออกจากแถวเพื่อเข้าห้องน้ำหรืออื่นใด แจ้งให้ผู้เข้าร่วมท่านอื่นที่อยู่ในแถวทราบเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
โดยตามปกติแล้วเฟอร์สแควส์จะตรวจสอบอายุที่บริเวณขายบัตรเข้างาน บัตรที่เฟอร์สแควส์ยอมรับเพื่อใช้ในการตรวจสอบอายุได้แก่
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรอื่นๆที่ราชการออกให้
 • Passport
 • AnthroCard (สามารถทำได้ที่ Anthro.ID โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) *สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  ทีมงานอาจขอตรวจเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี

นอกเหนือจากบัตรข้างต้นแล้วเฟอร์สแควส์ไม่ยอมรับเพื่อใช้ยืนยันอายุอาทิเช่น

 • บัตรประจำตัวพนักงาน
 • บัตรที่ไม่ได้ออกโดยราชการ
 • บัตรสมาชิกร้านเช่าการ์ตูน
 • หรือบัตรอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ร่วมงานและเซอร์เคิล ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามกฏดังต่อไปนี้
 • กรุณาอย่าวิ่ง เดินอ่านหนังสือ เดินเล่นเกมหรือโทรศัพท์มือถือในพื้นที่จัดงานเพราะอาจเป็นอันตรายและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น
 • กรุณาอย่ายืน จับกลุ่มพูดคุยบริเวณทางเดินหรือนั่งที่พื้น เนื่องจากเป็นการกีดขวางทางเดินของผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น
 • กรุณาระมัดระวัง ไม่ให้กระเป๋าหิ้ว กระเป๋าลาก ชน เบียดหรือทับผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ
 • ขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ และไม่กระทำการใดๆที่สร้างความเสียหายให้แก่สถานที่
เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจมีมิจฉาชีพปะปนเข้ามาภายในบริเวณงาน ดังนั้นทางผู้จัดงานจึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฎิบัติตามกฎดังต่อไปนี้
 • กรุณาอย่าวางกระเป๋าสตางค์หรือทรัพย์สินมีค่าทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล หากสูญหายหรือถูกขโมยทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • หากพบของตกหล่นหรือถูกลืมทิ้งไว้กรุณานำไปมอบให้ทีมงานรักษาความปลอดภัยหรือบริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์
 • ภายหลังเลิกงานหากพบว่ามีของสูญหายหรือลืมไว้ที่งานกรุณาติดต่อกลับมายังผู้จัดงานภายในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันจัดงาน
 • หากพบบุคคล หรือ วัตถุต้องสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัยทันที
 • ห้าม ถ่ายรูปในบริเวณงานส่วนที่จัดจำหน่ายสินค้า โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน
 • ห้าม ดื่มสุราและของมึนเมา สูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟในพื้นที่จัดงานและบริเวณโดยรอบ
 • ห้าม นำอาหารและเครื่องดื่มที่มีกลิ่นรุนแรง หรืออาจทำความสกปรกเลอะเทอะให้แก่สถานที่ เข้ามารับประทานภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน กรุณารับประทานในเสร็จก่อนเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน
 • ห้าม นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณงานเด็ดขาด
 • ห้าม ผู้ที่ไม่ได้สมัครเป็นเซอร์เคิล นำสินค้ามาแจกจ่าย เร่ขาย หรือโฆษณา โดยไม่ได้รับอนุญาต หากต้องการแจกใบปลิวหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อทางผู้จัดงาน
 • ห้าม นำเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้ามาในบริเวณงาน
 • ห้าม ผู้ใดแอบอ้างหรือทำตนเสมือนเป็นทีมงานของทางผู้จัดงาน หากผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยสามารถแจ้งแก่สตาฟทุกท่านในงานได้ทันที (ขอให้สังเกตุป้ายห้อยคอเป็นสำคัญ)
หากทางผู้จัดงานพบการกระทำดังกล่าว จะทำการตักเตือนแต่หากยังฝ่าฝืนอีก ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการการเชิญออกจากบริเวณงานโดยไม่คืนค่าเข้างานทุกกรณี อนึ่งคำตัดสินใดๆของผู้จัดงานถือเป็นที่สุด
 • ผู้ร่วมงานควรเตรียมกระเป๋า ถุงผ้า หรือกระเป๋าลากมาเองเพื่อใส่หนังสือและสินค้าเพราะเซอร์เคิลส่วนใหญ่อาจไม่ได้เตรียมถุงไว้ให้
 • ห้าม ต่อราคาสินค้าโดยเด็ดขาด
 • พยายามเตรียมเงินให้พอดีเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อสินค้า
 • หากเตรียมเงินใส่ซองมา กรุณานำออกจากซอง เพื่อเช็คความถูกต้องก่อนส่งมอบให้เซอร์เคิล
 • ห้าม จำหน่ายสินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สินค้าในงาน เซอร์เคิลผู้จัดทำสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความตั้งใจและทุ่มเท ดังนั้นไม่ควรวิจารณ์ แสดงกิริยาหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อหน้าผู้ขายหรือผู้จัดทำ
 • หากต้องการหยิบสินค้าขึ้นมาดู กรุณาขออนุญาต และควรวางคืนที่เดิมอย่างสุภาพ
 • ไม่เปิดหนังสือด้วยมือข้างเดียวเนื่องจากจะทำให้หนังสือเสียหายได้
 • ไม่ยืนบังหน้าร้านหรือกีดขวางทางเข้าสู่เซอร์เคิลอื่น
 • กรุณาเข้าแถวเพื่อซื้อสินค้าให้เรียบร้อย
 • หากมีป้ายท้ายแถวกรุณาชูป้ายขึ้น เพื่อให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ โดยให้สังเกตุป้าย ”ท้ายแถว” ที่ทางเซอร์เคิลเตรียมไว้ ผู้ที่อยู่ท้ายแถวควรชูป้าย “ท้ายแถว” ให้เห็นได้ชัด และส่งป้ายต่อให้ผู้มาต่อคิวหลังตน
 • ปฎิบัติตามคำแนะนำของสตาฟอย่างเคร่งครัด
 • ห้ามแซงคิวโดยเด็ดขาด
 • ห้ามยืนขวางหน้าเซอร์เคิลอื่นระหว่างรอคิว
ขอความร่วมมืองดขอรีเควสในช่วงแรกของการเปิดงาน เพื่อให้ทางเซอร์เคิลสามารถจำหน่ายสินค้าได้สะดวกขึ้น
 • การขอรีเควส ตามมารยาทควรซื้อของทางเซอร์เคิล แล้วจึงทำการขอรีเควส
 • ควรขอสิ่งที่ผู้วาดสามารถวาดได้ และเต็มใจจะวาดให้
 • ควรเขียนชื่อ ที่อยู่ หรือ เบอร์ติดต่อ เอาไว้
 • อย่าลืมมารับหนังสือ/สมุดคืนจากทางเซอร์เคิล
ท่านสามารถแต่ง FurSuit / คอสเพลย์ ได้ แต่อย่างไรก็ตามทางผู้จัดงานมิได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่นห้องเปลี่ยนชุดไว้ให้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ขอความร่วมมือ FurSuit / คอสเพลย์ อย่ายืนกีดขวางทางเดินในบริเวณขายสินค้า เพื่อป้องกันความแออัดภายใน อย่างไรก็ดีโปรดจำไว้ว่างานเฟอร์สแควร์ห้ามถ่ายภาพภายในส่วนงานและส่วนขายสินค้า
กฏดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และวิจารณญาณของทางผู้จัดงานได้ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกฎต่างๆได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินใดๆของคณะกรรมการจัดงานถือเป็นที่สุด หากพบเจอบุคคลใดกระทำการผิดกฏที่กล่าวมา หรือกระทำการที่ดูไม่ปลอดภัยหรือสร้างความรู้สึกไม่ดีแก่ผู้ร่วมงาน ท่านสามารถแจ้งสตาฟที่ประจำตามจุดต่างๆได้ทันที กฎและกติกานี้ยืนพื้นมาจาก กฎระเบียบของงาน Comic Avenue

For Circle

เฟอร์สแควร์ใช้หลักการ FCFS (First Come First Serve) หรือมาก่อนได้ก่อน ทันทีที่คุณได้กดลงทะเบียนเซอร์เคิลและอัพโหลดรูปคัทเอาท์แล้วระบบจะแจ้งยอดเงิน และเมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นระบบจะยืนยันให้ทันที ขอสงวนสิทธิ์​ยกเลิกการจองของท่านกรณีที่คุณสมบัติ​ไม่เหมาะสม